SARPO, a.s.
Stavebná a obchodná spoločnosť

 
 

Spoločnosť SARPO, a.s. zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti "Realizácia stavieb a ich zmien".

© 2010 SARPO, a.s.